GODE LEJEMÅLTIL ERHVERVKOM GODT PÅ JOBMED TRIFINA EJENDOMME

Trifina Ejendomme

Vores formål og værdier

Hos Trifina Ejendomme har vi fokus på at udvikle et godt samarbejde med vores lejere.

Vi arbejder med en langsigtet tidshorisont, og er fokuserede på den kontinuerlige vedligeholdelse af vores ejendomsportefølje, således vi har tilfredse lejere, som har lyst til at blive i vores ejendomme i en lang årrække.

Formålet med Trifina Ejendomme er løbende at udvide ejendomsporteføljen og at finde gode solide lejere, som vi kan indgå et langsigtet samarbejde med.

Læs mere her